Udgravning overrasker: Gammelt bolværk fundet ved Kuglegården

Dato06. september 2022
Type
  • Artikler
Dato06. september 2022
Type
  • Artikler

Det viser sig ofte, at når man graver i jord med en lang historie, så er der stor sandsynlighed for at støde på skjulte fortidsminder. Det har også gjort sig gældende på Kuglegården, hvor man i forbindelse med en udgravning, er stødt på et gammelt bolværk fra omkring midten af 1700-tallet.

Kuglegården på Holmen gennemgår i disse år en omfattende og omhyggelig restaurering med respekt for historien, der begyndte i 1741 med opførelsen af Søarsenalet som kongerigets nye og frygtindgydende flådebase. Siden opførelsen, har der historisk set været tæt pakket med skibe langs Holmens kanaler og langs bolværkerne har der været en hektisk aktivitet og færdsel mellem både og bygninger. Skibene lå til kaj for at blive forsynet og serviceret af de mange magasiner og værksteder på land.

Skibe der ligger til kaj langs bolværket ved Kuglegården.Skibe der ligger til kaj langs bolværket ved Kuglegården.

Med historien taget i betragtning, kom det ikke som den allerstørste overraskelse, da gammelt tømmer pludselig tittede frem fra jorden ved Kuglegårdens øst kaj. Københavns Museums arkæologer blev tilkaldt, og det blev hurtigt konkluderet at det der var fundet, var et gammelt bolværk bygget i mindst to faser. Den ældste fase bestod af en række meget mørnede hjertepæle. En hjertepæl er grundpælen i et bolværk, og er det første der bankes i, når bolværket etableres. Herefter placeres planker, vandrette flager og lodrette spidsplanker bag hjertepælene for at holde jordmasserne på plads. Øverst lægges et hammerbånd, der er synlig som kajkant. Hele konstruktionen støttes af skråtstillede stormpæle, der stikker op af vandet langs ydersiden af bolværket. Den anden fase bestod af en række nyere hjertepæle, og man formoder at hammerbåndet har været udskiftet.

Bolværket består af en række hjertepæle, med flager og spidsplanker placeret på indersiden og stormpæle på ydersiden, som tilsammen udgør bolværksvæggen, der til sidst er forankret med bagvedliggende jordankre. Foto: Niels Henrik Andreasen, Københavns Museum.Bolværket består af en række hjertepæle, med flager og spidsplanker placeret på indersiden og stormpæle på ydersiden, som tilsammen udgør bolværksvæggen, der til sidst er forankret med bagvedliggende jordankre. Foto: Niels Henrik Andreasen, Københavns Museum.
Jordanker med stræktømmer og pæle, set fra syd. Foto: Inger Bech Hebelstrup, Københavns Museum.Jordanker med stræktømmer og pæle, set fra syd. Foto: Inger Bech Hebelstrup, Københavns Museum.

På den nærliggende Christiansholm blev der i 2019-20 udgravet tilsvarende bolværkslinjer i mange faser fra lige før år 1700 og frem til i dag. I følge de arkæologiske undersøgelser, har fundet ved Kuglegården en sammenlignelig konstruktion og kan derfor tolkes til at være opført omkring 1740. Københavns Museums arkæologer havde allerede inden fundet på Kuglegården, fundet 300 år gamle bolværker i området og forventer at finde mere af det samme i fremtidige udgravninger: "I det berørte område kan der forventes, at der vil fremkomme velbevarede kulturlag med gode bevaringsforhold fra 1700/1800-tallet. Det samme gælder strukturer fra landvinding og tidligere anlæg på stedet f.eks. i form af bolværker, beddinger eller lignende. Områdets beliggenhed nær Amagers tidligere kystlinje betyder, at der ligeledes kan findes forseglede havbundslag med mulighed for fund af skibsvrag og stenalderbopladser."

Relaterede artikler

Dato06. april 2022
Type
  • Artikler
  • Projekter
Kongens magtposition hugget ud i sten