Persondatapolitik

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Byggeselskab Mogens de Linde A/S.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Du kan besøge vores hjemmeside anonymt.

Byggeselskab Mogens de Linde A/S indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

- Sender os en besked via. vores kontaktformular.

- Henter et prospekt, hvor det er påkrævet at du oplyser dine kontaktinformationer.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.delinde.dk er Byggeselskab Mogens de Linde A/S, Jens Baggesens Vej 88F, 2, 8000 Aarhus C, cvr nr. 35842655

Behandlingsgrundlag og formål

Dine kontaktoplysninger som navn, tlf.nr. og e-mailadresse indhenter vi for at kunne kontakte dig med yderligere information omkring den ejendom du har vist interesse for, eller for at besvare det spørgsmål du har sendt os via. vores kontaktformular.

Dine oplysninger vil blive slettet 3 måneder efter du har oplyst os dem.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos Limbo, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Limbo's datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata

• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse info@delinde.dk.