Nyt liv i gammelt kongreshus

Bygningen Amaliegade 21A-C, 23/ Sønder Allé 25A har gennemgået en radikal forvandling. Med renovering, ombygning og påbygning er den lokalhistorisk tunge bygning fra 1880 konverteret til 89 moderne lejligheder, fortrinsvist små, til unge eller enlige. Helhedsindtrykket er cool fornyelse - som et livgivende indslag i en af byens sidegader. Ombygningen består af fl ere forskellige tiltag: Der er indskudt et etagedæk i det tidligere forsamlingsrum i baghuset og på baghuset påbygget 2 1/2 etage i let stålbyg, inkl. penthouselejligheder i 1 1/2 plan. Sammenlagt er bygningen nu 5 1/2 etager, forskudt mellem for- og baghus. Desuden er der opført et trappetårn på baghuset, en trappekerne i forhus og påsat nye, lette altaner på facaden. Desuden har man renoveret facaden.

Præmisserne ved det eksisterende hus har givet et hav af varierende boligtyper, både i udstrækning og i højden, f.eks. med hemse og højt til loftet i det tidligere forsamlingsrum; dvs. baghusets stueplan og 1. salsplan. Det eksisterendes kringelkroge har også haft konsekvens for de centralt placerede adgangsveje, der kanter sig igennem, både inde og ude. Øverst på en spændende måde, som nye gader i højden. Enkelte detaljer er bevaret fra det tidligere hus, f.eks. opfindsom genbrug af profilbrædder og stemningsfuld afdækning af eksisterende murværk, men ellers fremstår bygningen ny.

De fleste lejligheder er små 1 rums kollegielignende boliger på omkring 50 m2 og helt ned til 36 m2 - og en mindre andel er større, fra omkring 88 til 138 m2. 3 store lejligheder fungerer som butikslejemål på parterre mod gaden. Det er anden gang Amaliegade 21-23 præmieres. Tilbage i 1995 blev LO, Århus Kongreshus også præmieret for sin Byfornyelse.

Se diplomet her