Vi er rigtig stolte af at have modtaget officielle anerkendelser af vores arbejde. Det understreger engagementet i vores arbejde.

Prisbelønnet byggeri

Vi vælger og udvikler ikke projekter for at opnå priser. Målet er at skabe spændende og unikke erhvervslokaler. Når det er sagt, er vi selvfølgelig rigtig stolte af at have modtaget officielle anerkendelser af vores arbejde. Det understreger engagementet i vores arbejde.

Ejendommen i Graven 23 - 25

Ejendommen, i det historiske Latinerkvarter midt i centrum af Aarhus, er et flot eksempel på en restaurering, hvor der med sans for det originale er skabt et byggeri, som falder perfekt ind i gadebilledet.

Ejendommen har indbragt Byggeselskab Mogens de Linde hæder fra Aarhus Byråd, som med et særligt diplom påskønner ejendommens stand og fremtræden i bybilledet se her

Projektet viser med al tydelighed, at vi hos Byggeselskab Mogens de Linde i forbindelse med restaureringer altid gør meget ud af at bevare så meget som muligt af det oprindelige præg.

Ejendommen i Guldsmedgade 10-18

Ejendommen har indbragt Byggeselskab Mogens de Linde en hæder fra Aarhus Kommune for veldisponeret bygningsudfyldning se her

Ejendommen Værkmestergade 7-13

Centralværkstedet

Værkmestergade 7-13A, præmieres for en gennemgribende renovering, hvor bygningernes historie og tidligere anvendelse som centralværksteder er bibeholdt.
De forskellige nye anvendelser er etableret i bygningerne efter deres individuelle behov. Alle bygningsfacader fremstår såvel helt- som delvist renoverede, hvilket er valgt for ikke at "forstyrre" bygningernes interessante kulturhistoriske patina.

Bygningerne er renoveret med de bedste håndværksmæssige traditioner og materialer i en gennemført kvalitet, såvel på facade som i de smukke højloftede rum. Renoveringen er udført med en bevidst balance mellem udskiftning, istandsættelse og tilføjelse af nye elementer. Detaljering og materialevalg fremhæver på bedste vis de meget karakterfulde bygninger og rum, med en smuk kombination af rustikke og forfinede materialer.

Bygningerne er opført samtidig med første led i de jysk-fynske hovedbaner, der blev anlagt i 1860´erne. Bygningerne har en særlig kulturhistorisk værdi, idet de indeholdt de ældst bevarede jernbaneværksteder i Danmark, der derfor alle enten er fredede eller bevaringsværdige. Bygningerne er navngivet efter deres tidligere funktion. Boogieværksted, smedje og drejerværksted.

Ejendommen i Amaliegade 21-23 / Sønder Allé 25

Bygningen har gennemgået en radikal forvandling. Med renovering, ombygning og påbygning er den historiske bygning indrettet til butikker, kontorer og lejligheder læs mere

Ejendommen har indbragt Byggeselskab Mogens de Linde en hæder fra Aarhus Kommune et diplom for Byfornyelse 2010 se her