Hent prospekt
Galleri
Plantegning
kort
Fuldskærm

Beliggenhed

Ringgade Centret er særdeles centralt placeret ved Vestre Ringgade, kun 5 min. kørsel fra Århus Centrum. Området udgør en del af det centrale indre ringgadesystem omkring Århus bymidte. Mere end 30.000 biler passerer dagligt Ringgade Centret.

Området

Ringgade Centret er beliggende i et erhvervs- og kulturelt orienteret byområde, der rummer mange erhvervsvirksomheder, Storcenter Nord, Århus Universitet, Handelshøjskolen, og Forskerparken foruden privat beboelse.

Ankomst

Indkørsel til lejemålet fra Jens Baggesens Vej/Hangøvej. Parkeringspladser kan tillejes ved lejemålet. Afstand fra lejemålet til Århus Centrum nåes på 5 min. kørsel, ligesom der er let adgang til alle udfaldsvejene. Motorveje mod nord og syd samt Djursland nåes alle indenfor 10. min. kørsel. Bybusforbindelser og Letbane indenfor gåafstand.

Byggeriet

Ringgade Centret er opført som 5 forskellige bygningsafsnit, der alle er placeret i facadelinien mod Ringgaden. I arkitektonisk henseende fremtræder de som en harmonisk helhed med ens facadefarve. Bygningerne er opmuret i gode danske teglsten, ligesom byggeriet iøvrigt er udført under anvendelse af sunde, naturlige materialer. Parkeringsarealer er placeret langs bygningernes anden facade mod Jens Baggesens Vej.

Lejemålet

Lejemålet overtages nyistandsat med mulig overtagelse fra 1. januar 2019 eller efter nærmere aftale.

Lejemålet fraflyttes af eksisterende lejer til sommeren 2018, hvorefter istandsættelse påbegynder. Lejemålet entreres fra p-pladsområde og er for nuværende indrettet efter ønske fra eksisterende lejer. Eksisterende cellekontorer og mødelokaler kan med fordel åbnes op, idet lette skillevægge kan fjernes, hvis dette ønskes af NY lejer. Indretningsforslag med åbent kontormiljø kan udarbejdes efter aftale, således NY lejer kan få delvis medindflydelse på kommende indretning af lejemålet.

Kontakt os for en besigtigelse af lejemålet på tlf. 86 16 57 00 eller kontakt udlejningschef Jacob Cailani Ladefoged på tlf. 28 69 25 65 for nærmere drøftelse af mulighederne.

 • Pris / M²
  Kr. 965,-
 • Størrelse
  829 m²
 • Depositum
  6 måneders leje + moms. Årlig regulering heraf
 • Fællesudgifter
  Kr. 131 pr. m² + moms
 • Varme
  Kr. 70 pr. m² + moms
 • Vand
  Normalforbrug inkluderet i fællesudgifter
 • EL
  Betaling direkte til leverandør
 • Parkeringsmuligheder
  Kr. 800 / stk. pr. måned + moms
 • Binding
  Lejemålet er uopsigeligt 3 år
 • Overtagelse
  Efter nærmere aftale
 • Opsigelse
  6 måneder gensidigt til den 1. i en kvartalsmåned
 • Energimærke
  C
Kontakt vedr. Erhverv
Jacob Cailani Ladefoged
Udlejningschef

jcl@delinde.dk
87 39 21 51
28 69 25 65