Alternate Text
se kort

Til salg

Til leje

Udlejet

Erhverv

Se prospekter herunder


Vi skaber unikke rammer

Inspirerende rammer og miljø kan give grobund for ekstraordinær erhvervsmæssig succes. Hos Byggeselskab Mogens de Linde udvikler vi gerne spændende og stemningsfyldte erhvervslejemål, som giver unikke rammer, for såvel mennesker som de virksomheder, der skal virke i dem. Indretninger og istandsættelser af butikker og erhvervsejendomme i øvrigt kræver indsigt, viden og erfaring, hvilket vi tilstræber i vores innovative holdning til udvikling af vores erhvervsejendomme.

 

Erfaring og indsigt

Byggeselskab Mogens de Linde administrerer og udlejer lokaler i egne ejendomme til blandt andet butikker, kontorer, lagerejendomme foruden kontorfællesskaber og parkeringspladser i Århus og København. Vi bidrager med den nødvendige erfaring og indsigt til fordel for jeres virksomhed. Desuden får jeres virksomhed mulighed for at få opfyldt ønsker til indretning ved tidlig inddragelse af os som samarbejdspartnere i valget af jeres kommende lejemål.
Vi sørger for det nødvendige overblik og fokus i forhold til jeres behov og ønsker, således I får opfyldt de bedst tænkelige fysiske rammer i dagligdagen. Vi er engagerede i vores projekter og lejemål, også efter at de er taget i brug. Da vi selv ejer og administrerer samtlige vores udlejningsejendomme, har vi særlig fokus på at varetage disse på bedste vis, herunder rettidig vedligeholdelse af vore ejendomme. Dette er med til at løfte standarderne til vore lejeres tilfredshed, hvilket er i tråd med vores vision om at skabe unikke lejemål.

 

Kontakt os

Søger jeres virksomhed et nyt lejemål i Århus eller København, så kontakt os gerne, da vi besidder de nødvendige kompetencer i markedet for erhvervsejendomme og virksomhedslokaler. Kontakt Byggeselskab Mogens de Linde for dialog om lejemålets placering, størrelse og indretning på tlf. 86 16 57 00, så hjælper vi jer ”godt på vej” i nye rette omgivelser.

Vis mere